Praxisgemeinschaft für Zelltherapie Duderstadt GmbH & Co. KG
Loading…

TOM og REM

Næppe noget andet medicinsk område har i de sidste år kunnet fremvise så stor en fremgang i viden, som cellebiologien.

Med tiltagende forståelse for cellulære processer forfølger videnskabsfolk derfor intensivt det mål at gøre menneskeceller nyttige som værktøjer til behandling af de mest forskellige sygdomme.

Menneskets helbred afhænger i afgørende omfang af et afbalanceret immunsystem. Udeblivende eller overreagerende immunrespons kan forhindre en vellykket sygdomsbekæmpelse og føre til kroniske betændelsesreaktioner eller autoimmunsygdomme. I denne sammenhæng har Prof. Fändrich på Universitet i Kiel udviklet to celleprodukter af monocytære celler fra immunsystemet til at bringe en sådan ubalance i orden.

TOM

De såkaldte toleranceinducerende makrofager (forkortet TOM), skal mildne overreagerende immunrespons fra B- og T-celler. De er blevet anvendt med succes ved autoimmunsygdomme, som sklerodermi, vaskulitter, som morbus Wegner, Sjörgren-syndrom, lupus erythematosus, diabetes mellitus og collitis ulcerosa i kliniske helbredelsesforsøg og til toleraceinduktion efter allogen nyretransplantation.

REM

De regenerative makrofager(forkortet REM)udmærker sig ved deres anti-betændelsesvirkning og høje morfologisk plasticitet. Ved frigørelse af vækstfaktorer kan de fremme nydannelse af blodkar. Denne egenskab er allerede bevist succesfuld i tilfælde med nedsat blodgennemstrømning i hjertets kranspulsårer og hos patienter med arterielle okklusive lidelser i stadie III og IV. Derudover anvendes de klinisk til behandling af forskellige neurodegenerative sygdomme, som f.eks. Parkinsonisme, amyotrofisk lateralsklerose og morbus Alzheimer.