Loading…

Vores medicinske behandlingsforståelse

Til mange sygdomme findes der ikke kun én virksom behandling. Efter status over den personlige sygdomshistorie og en omhyggelig diagnostik er det ofte en kombination af forskellige behandlingsmetoder (f.eks. operation og lægemidler, ændring af livsstilen, brug af "traditonelle og alternative medicinske" metoder) under hensyntagen til de individuelle karakteristika, der giver det bedste resultat.

Hvor der findes pålidelige virksomme metoder, anbefaler vi dem til dig. Hvor der ikke foreligger nogle retningslinjer, eller hvor man står ved afslutningen af en behandling, der har fulgt konventioneller behandlinger, ønsker vi at kunne gå nye veje. Disse veje forsøger vi videnskabeligt at sikre bedst muligt.

Sundhed er efter WHO-definitionen "en tilstand af fuldstændigt kropsligt, åndeligt og socialt velbefindende". Der er ofte sat grænser for denne ønskværdige idealtilstand i praksis bl.a. af økonomiske grunde og tidskrævende bureaukrati. Vi forsøger at opnå det bedste for dig inden for rammerne af det mulige.