Praxisgemeinschaft für Zelltherapie Duderstadt GmbH & Co. KG
Loading…

Lægerne i Praxisgemeinschaft für Zelltherapie (Praksisfællesskabet for celleterapi)

Vi er læger med forskellige faglige specialer (gynækologer, kirurger, radiologer og praktiserende læger), og vore respektive praksis ligger forskellige steder i Tyskland.

Det er fælles for os, at vi ud over vor egne speciallægeaktiviter har arbejdet med cellebaserede immunterapier i mange år.

Vort fælles mål er at gøre nye opdagelser inden for immunologien tilgængelige for vores patienter. Dette mål har ført os sammen i praksisfællesskabet for celleterapi.

Ligesom andre omfattende behandlingsprincipper (operation, strålebehandling, medicinsk behandling) bruges af forskellige speciallæger, er man i de seneste år med den tiltagende forståelse begyndt at drage nytte af elementerne i immunsystemet som et værktøj ved mange forskellige sygdomme.

For også fremover at kunne arbejde efter videnskabens og teknikkens nyeste standarter blev der i 2011 bygget et nyt clean room laboratorie til fælles brug i Duderstadt, hvori der fremstilles celleterapeutika til de respektive sygdomme.

I 2012 fik vi i henhold til lægemiddellovens § 13, stk. 1 en såkaldt tilladelse til at producere somatiske celleterapeutika i de nye laboratorielokaler.

Dr. Thomas Nesselhut

Dr. rer. nat. Thomas Neßelhut

 • 1970 - 1978: Diplom-biolog i fagene biokemi, mikrobiologi og kemi i Göttingen
 • 1978: Promotion i biokemi på Universität Göttingen
 • 1975 - 1980: Studie i humanmedicin i Göttingen
 • 1979 - 1980: Stipendiat på Max-Planck-Institut for eksperimentel medicin i Göttingen og på Nuffield Laboratory of Ophthalmology i Oxford, England
 • 1981 - 1983: Postdoc på Max-Planck-Institut for eksperimentel medicin i Göttingen
 • 1984 - 1992: Læge ved Universitätsfrauenklinik (Universitetets kvindeklinik) i Göttingen
 • 1991: Anerkendelse som specialist i gynækologi og obstetrik
 • 1987 - 1992: Ledelse af laboratoriet for tumorimmunologi på Universitätsfrauenklinik (Universitetets kvindeklinik) i Göttingen, med produktion af autologe tumorvacciner til aktiv specifik immunterapi
 • Siden 1993: Stiftelse af Dr, Neßelhut’s praksis i Duderstadt med onkologisk centrum og med patientbehandling med immunterapier

Yderligere kvalifikationer:

 • Fagkundskab laboratorium

Dr. Jan Nesselhut

Dr. med. Jan Neßelhut

 • 1991 - 1998: Studie i humanmedicin i Göttingen og London
 • 1993 - 2000: Stipendiat på Max-Planck-Institut for eksperimentel medicin, afdelingen Immunkemi
 • 2000: Promotion, universitetet i Göttingen
 • 1999 - 2004: Uddannelse til speciallæge ved Städtische Kliniken, Kassel
 • 2004: Anerkendelse som specialist i gynækologi og obstetrik
 • 2004: Etablering i lægerne Dr. Neßelhut’s praksis i Duderstadt, med patientbehandling med immunterapier
 • Medlemsskaber: American Society of Clinical Oncology

Dr. Kirsten Nesselhut

Dr. med. Kirsten Neßelhut

 • 1991 - 1998: Studie i humanmedicin i Göttingen og London, Lyon og London
 • 1994 - 1998: Doktorafhandling om antigenpræsentation af dendritceller ved mammakarcinom i afdelingen for Immunologi hos Prof. Dr. med. J. H. Peters, Universität Göttingen
 • 1999: Promotion, universitetet i Göttingen
 • 1999 - 2004: Uddannelse til specialist ved Universitätsfrauenklinik (Universitetets kvindeklinik), Göttingen
 • 2004: Anerkendelse som specialist i gynækologi og obstetrik
 • 2010: Etablering i praksis med lægerne Dr. Neßelhut i Duderstadt

Dr. med. Dr. rer. nat. Michael Martin

Dr. med. Dr. rer. nat. Michael Martin

 • 1971 - 1976: Fysiker med diplom fra Göttingen
 • 1979: Promotion Dr. rer. nat. i Göttingen
 • 1980 - 1985: Videnskabelig assistent i gynækologisk radiologi ved Universitätsfrauenklinik (Universitets kvindeklinik) i Göttingen
 • 1982 - 1988: Studie i humanmedicin i Gießen og Göttingen
 • 1985 - 1987: Stipendiat på Max-Planck-Institut for biofysisk kemi Göttingen
 • 1988 - 1995: Læge ved Universitätsfrauenklinik (Universitetets kvindeklinik) i Göttingen
 • 1990: Promotion Dr. med. i Göttingen
 • 1993: Anerkendelse som specialist i gynækologi og obstetrik
 • 1987 - 1992: Ledelse af laboratoriet for tumorimmunologi på Universitätsfrauenklinik (Universitetets kvindeklinikken) i Göttingen, produktion af(autologe) tumorvaccine til aktiv specifik immunterapi
 • 1996: Stiftelse af Dr. Martins praksis i Göttingen med onkologisk speciale og behandling af patienter med immunterapie i samarbejde med lægerne Dr. Nesselhuts praksis og Institut für Tumortherapie (Institut for tumorterapi) i Duderstadt

Yderligere kvalifikationer:

 • Specialistanerkendelse for aktiviteter med cyklotroner og gammastrålebehandlingsfaciliteter
 • Laserfagkundskab inden for gynækologi i Deutsche Gesellschaft für Lasermedizin (Tysk selskab for lasermedicin) i Heidelberg
 • Kvalifikation som ernæringslæge ved Deutsche Akademie für Ernährungsmedizin (Tysk akademi for ernæringsmedicin)
 • Fagkundskab ernæringsmedicin i kvindelægevidenskab og obstetrik

Dr. med. Wulf-Peter Brockmann

Dr. med. Wulf-Peter Brockmann

 • 1973 - 1979: Studie i humanmedicin i Hamburg
 • 1979 - 1986: Uddannelse til speciallæge i radiologi og ekstra uddannelse i strålebehandling med speciale i kemoradioterapi ved Universitetsklinikken Hamburg-Eppendorf
 • 1982: Promotion
 • 1984: Anerkendelse som specialist i radiologi
 • 1986: Opnår specialistanerkendelse i "Stråleterapi"
 • 1986 - 1996: Beskæftigelse som radioonkologisk overlæge på afdelingen for stråleterapi på den Radiologische Universitetsklinik (Radiologisk universitetshospital) Hamburg-Eppendorf
 • 1999: Etablering som radiolog og stråleterapeut i Hamburg
 • 2000: Første hypertermibehandlinger i kombination med stråleterapi og kemoterapi
 • 2004 - 2006: Indgår i praksis i Institut OncoLight®-Hamburg D. Brockmann Påbegyndelse af immunoterapi (BK-RiV) og terapi med dendritceller (hos lægerne Dr. Neßelhut et al., Duderstadt)
 • 2011: Medlemsskab af Praxisgemeinschaft für Zelltherapie (Praksisfællesskabet for celleterapi), Duderstadt, med bibeholdelse af praksis hovedsæde i Hamburg (i Institut-OncoLight®)

Dr. med. Knut Briken

Dr. med. Knut Briken, Eystrup

 • 1965 - 1971: Studie i humanmedicin i Gießen, Kassel, Kiel og Göttingen
 • 1973: Promotion, Universität Göttingen
 • 1973 - 1979: Uddannelse til speciallæge i homøopati, naturmedicin og akupunktur
 • 1979: Anerkendelse som specialist i almen medicin
 • 1980 - 2007: Etableret som specialist i almen medicin med speciale i naturmedicin, homøopati og komplementær onkologi
 • fra 2008: Deltagelse i partnerskabet Dr. med. K. Briken, Dr. med. F. Schimansky, Dr. med. T. Göing i Eystrup
 • fra 2009 medlem af Praxisgemeinschaft für Zelltherapie (Praksisfællesskab for celleterapi) Duderstadt GmbH & Co. KG

Yderligere kvalifikationer:

 • Beskæftiget med uddannelse og efteruddannelse i komplementær onkologi
 • Medlem af DGO (Deutsche Gesellschaft für Onkologie e. V.) (Tysk selskab for onkologi) og EGAI (Europäische Gesellschaft für angewandte Immunologie e. V.) (Europæisk selskab for anvendt immunologi), pt. næstformand for begge selskaber
 • Medlem af og rådgivende læge for GfBK (Gesellschaft für biologische Krebsabwehr e. V.) (Selskab for biologisk kræftforsvar)
 • Fagkundskab Laboratorium / almen medicin