Loading…

Lægerne i Praxisgemeinschaft für Zelltherapie (Praksisfællesskabet for celleterapi)

Vi er læger med forskellige faglige specialer (gynækologer, kirurger, radiologer og praktiserende læger), og vore respektive praksis ligger forskellige steder i Tyskland.

Det er fælles for os, at vi ud over vor egne speciallægeaktiviter har arbejdet med cellebaserede immunterapier i mange år.

Vort fælles mål er at gøre nye opdagelser inden for immunologien tilgængelige for vores patienter. Dette mål har ført os sammen i praksisfællesskabet for celleterapi.

Ligesom andre omfattende behandlingsprincipper (operation, strålebehandling, medicinsk behandling) bruges af forskellige speciallæger, er man i de seneste år med den tiltagende forståelse begyndt at drage nytte af elementerne i immunsystemet som et værktøj ved mange forskellige sygdomme.

For også fremover at kunne arbejde efter videnskabens og teknikkens nyeste standarter blev der i 2011 bygget et nyt clean room laboratorie til fælles brug i Duderstadt, hvori der fremstilles celleterapeutika til de respektive sygdomme.

I 2012 fik vi i henhold til lægemiddellovens § 13, stk. 1 en såkaldt tilladelse til at producere somatiske celleterapeutika i de nye laboratorielokaler.

Dr. Thomas Nesselhut

Dr. rer. nat. Thomas Neßelhut

 • 1970 - 1978: Diplom-biolog i fagene biokemi, mikrobiologi og kemi i Göttingen
 • 1978: Promotion i biokemi på Universität Göttingen
 • 1975 - 1980: Studie i humanmedicin i Göttingen
 • 1979 - 1980: Stipendiat på Max-Planck-Institut for eksperimentel medicin i Göttingen og på Nuffield Laboratory of Ophthalmology i Oxford, England
 • 1981 - 1983: Postdoc på Max-Planck-Institut for eksperimentel medicin i Göttingen
 • 1984 - 1992: Læge ved Universitätsfrauenklinik (Universitetets kvindeklinik) i Göttingen
 • 1991: Anerkendelse som specialist i gynækologi og obstetrik
 • 1987 - 1992: Ledelse af laboratoriet for tumorimmunologi på Universitätsfrauenklinik (Universitetets kvindeklinik) i Göttingen, med produktion af autologe tumorvacciner til aktiv specifik immunterapi
 • Siden 1993: Stiftelse af Dr, Neßelhut’s praksis i Duderstadt med onkologisk centrum og med patientbehandling med immunterapier

Yderligere kvalifikationer:

 • Fagkundskab laboratorium

Dr. Jan Nesselhut

Dr. med. Jan Neßelhut

 • 1991 - 1998: Studie i humanmedicin i Göttingen og London
 • 1993 - 2000: Stipendiat på Max-Planck-Institut for eksperimentel medicin, afdelingen Immunkemi
 • 2000: Promotion, universitetet i Göttingen
 • 1999 - 2004: Uddannelse til speciallæge ved Städtische Kliniken, Kassel
 • 2004: Anerkendelse som specialist i gynækologi og obstetrik
 • 2004: Etablering i lægerne Dr. Neßelhut’s praksis i Duderstadt, med patientbehandling med immunterapier
 • Medlemsskaber: American Society of Clinical Oncology

Dr. Kirsten Nesselhut

Dr. med. Kirsten Neßelhut

 • 1991 - 1998: Studie i humanmedicin i Göttingen og London, Lyon og London
 • 1994 - 1998: Doktorafhandling om antigenpræsentation af dendritceller ved mammakarcinom i afdelingen for Immunologi hos Prof. Dr. med. J. H. Peters, Universität Göttingen
 • 1999: Promotion, universitetet i Göttingen
 • 1999 - 2004: Uddannelse til specialist ved Universitätsfrauenklinik (Universitetets kvindeklinik), Göttingen
 • 2004: Anerkendelse som specialist i gynækologi og obstetrik
 • 2010: Etablering i praksis med lægerne Dr. Neßelhut i Duderstadt

Dr. med. Dr. rer. nat. Michael Martin

Dr. med. Dr. rer. nat. Michael Martin

 • 1971 - 1976: Fysiker med diplom fra Göttingen
 • 1979: Promotion Dr. rer. nat. i Göttingen
 • 1980 - 1985: Videnskabelig assistent i gynækologisk radiologi ved Universitätsfrauenklinik (Universitets kvindeklinik) i Göttingen
 • 1982 - 1988: Studie i humanmedicin i Gießen og Göttingen
 • 1985 - 1987: Stipendiat på Max-Planck-Institut for biofysisk kemi Göttingen
 • 1988 - 1995: Læge ved Universitätsfrauenklinik (Universitetets kvindeklinik) i Göttingen
 • 1990: Promotion Dr. med. i Göttingen
 • 1993: Anerkendelse som specialist i gynækologi og obstetrik
 • 1987 - 1992: Ledelse af laboratoriet for tumorimmunologi på Universitätsfrauenklinik (Universitetets kvindeklinikken) i Göttingen, produktion af(autologe) tumorvaccine til aktiv specifik immunterapi
 • 1996: Stiftelse af Dr. Martins praksis i Göttingen med onkologisk speciale og behandling af patienter med immunterapie i samarbejde med lægerne Dr. Nesselhuts praksis og Institut für Tumortherapie (Institut for tumorterapi) i Duderstadt

Yderligere kvalifikationer:

 • Specialistanerkendelse for aktiviteter med cyklotroner og gammastrålebehandlingsfaciliteter
 • Laserfagkundskab inden for gynækologi i Deutsche Gesellschaft für Lasermedizin (Tysk selskab for lasermedicin) i Heidelberg
 • Kvalifikation som ernæringslæge ved Deutsche Akademie für Ernährungsmedizin (Tysk akademi for ernæringsmedicin)
 • Fagkundskab ernæringsmedicin i kvindelægevidenskab og obstetrik

Dr. med. Wulf-Peter Brockmann

Dr. med. Wulf-Peter Brockmann

 • 1973 - 1979: Studie i humanmedicin i Hamburg
 • 1979 - 1986: Uddannelse til speciallæge i radiologi og ekstra uddannelse i strålebehandling med speciale i kemoradioterapi ved Universitetsklinikken Hamburg-Eppendorf
 • 1982: Promotion
 • 1984: Anerkendelse som specialist i radiologi
 • 1986: Opnår specialistanerkendelse i "Stråleterapi"
 • 1986 - 1996: Beskæftigelse som radioonkologisk overlæge på afdelingen for stråleterapi på den Radiologische Universitetsklinik (Radiologisk universitetshospital) Hamburg-Eppendorf
 • 1999: Etablering som radiolog og stråleterapeut i Hamburg
 • 2000: Første hypertermibehandlinger i kombination med stråleterapi og kemoterapi
 • 2004 - 2006: Indgår i praksis i Institut OncoLight®-Hamburg D. Brockmann Påbegyndelse af immunoterapi (BK-RiV) og terapi med dendritceller (hos lægerne Dr. Neßelhut et al., Duderstadt)
 • 2011: Medlemsskab af Praxisgemeinschaft für Zelltherapie (Praksisfællesskabet for celleterapi), Duderstadt, med bibeholdelse af praksis hovedsæde i Hamburg (i Institut-OncoLight®)

Prof. Dr. med. Rüdiger Osmers

Prof. Dr. med. Rüdiger Osmers

 • 1974 - 1981: Study of medicine in Leuven/Köln/Berlin
 • 1982-1984: Resident in the committee Hospital of Gifhorn
 • 1985-1987: Clinical and scientific resident at the University Hospital of Göttingen
 • 1987: Specialist in OB&GYN
 • 1987-1992: Senior registra of University Hospital of OB&GYN of Göttingen
 • 1991: PHD and habilitation
 • 1991: Award
 • 1992-1994: Representiv leading senior registra
 • 1994-1999: Leading senior registra and vice director department of OB&GYN of the University of Göttingen
 • 1994: Vocation into the Class III Kommitte of DEGUM
 • 1995: Professor ship at the faculty of the University of Göttingen
 • 1995-1996: Member of the steering committee of the North German Society of OB&GYN
 • 1996-1999: Member of the steering committee of the Working Group Ultrasound of the German Society of OB&GYN
 • 1996: Head of the scientific project SFB 600 Tumour Angiogenesis
 • 1996-1998: President of the Internationall Society Matrix and Cell Sience
 • 1998: Visiting Guest Professorship Wayne State University Detroit (USA) NIH-Grant
 • 2000-2007: Head of the Department of OB&GYN of the Academic Hospital of Hildesheim
 • 2004: Foundation of FMF (Fetal Medicine Foundation Germany) Member of the steering committee
 • 2008-2012: Head of the department OB&GYN at the Academic Hospital Bethanien Moers
 • 2010: Foundation of MRI Bethanien Moers Ltd
 • 2010-2015: Member of the steering committe of Bethanien Moers Ltd
 • since 2015: Praxisgemeinschaft für Zelltherapie

Scientific publication:

 • 179 publications
 • 32 books, co-authorships and contributions
 • more then 3000 scientific lections