Loading…

Behandlingsforløbet

Før en behandling kan begynde er det meget vigtigt at få optage en omhyggelig sygdomshistorie og rigtige diagnose. Som et led i afklaringen af ubenyttede behandlingsmuligheder undersøges det derefter ved en personlig samtale, om en cellebaseret immunterapi kan komme i betragtning enten alene eller i kombination med andre behandlinger.

For at du kan danne dig et nærmere billede, informere dig nærmere, må du meget gerne henvende dig direkte til de enkelte praksis eller ringe til Fr. Bellstedt på vores centrale kontor.

Det kan give dig en første orientering, også selvom behandlingen i enkelte tilfælde kan være meget anderledes.

Før et personligt fremmøde i konsultationen hos en af lægerne i praksisfællesskabet er det en godt at få afklaret følgende:

 1. Det er en god idé at tage kontakt til en af lægerne i praksisfællesskabet for at få afklaret hvad der før en konsultation skal medbringes.:
  • hvilke tidligere resultater, der skal medbringes til den personlige samtale for at kunne gøre status over din sygdomshistorie.
  • om der foreligger kontraindikationer, der principielt kan være en hindring for en cellebaseret immunterapi, eller
  • om et fremmødemøde på et evt. senere tidspunkt bedre kan anbefales (f.eks. hvis kræftpatienter har meget lave blodværdier efter kemoterapi).
 2. I løbet af patientens personlige fremmøde hos en læge fra praksisfællesskabet for cellebehandling gøres der status over den aktuelle sygdomshistorie, hidtidige undersøgelsesresultater indsamles og fuldstændiggøres. Terapimuligheder, eventuelle bivirkninger og behandlingsomkostningerne drøftes.
 3. Derudover er en aktuel infektionsserologi for HIV, hepatitis B og C nødvendig, før behandlingen påbegyndes. På grund af produktsikkerhed og arbejdsbeskyttelse er vi forpligtet til lige før påbegyndelse af behandlingen at få infektionstallene kontrolleret i et certificeret laboratorium, der er godkendt af vores tilsynsførende myndigheder.
 4. Ved hjælp af det aktuelle differential-blodbillede bestemmes det, om der skal gennemføres en almindelig blodprøvetagning eller en leukaferese (automatisk celleindsamling og adskillelse af blodets bestanddele, (se 5) for at høste tilstrækkeligt med monocytter til en immunterapi.
 5. Hvis en celleindsamling er principielt mulig, skal det drøftes, om dette skal foretages ved en almindelig fuldblodsprøve eller ved hjælp af en leukafrese med efterfølgende elutriation(automatisk celleindsamling og efterfølgende adskillelse af de forskellige blodceller). Ved en almindelig fuldblodsprøve udtages der ca. 120 – 200 ml blod til en celleterapi. Ved en leukafrese, der varer ca. 3 – 4 timer, med efterfølgende elutriation er det kun en del af de indsamlede blodceller, der anvendes, de øvrige (de røde blodlegemer, samt plasma) gives umiddelbart tilbage til patienten. Med den metode kan der udvindes tilstrækkelig med celler til flere vacciner, og tabet af de blodbestanddele, der ikke skal anvendes til vaccinefremstillingen, er derfor lavere.
 6. Efter indsamling af monocytterne kultiveres disse i laboratoriet i overensstemmelse med de forskellige protokoller og differentieres til dendritceller samt, respektive til tolerogene eller regenerative makrofager. Afhængigt af protokollerne får patienterne efter 4 - 7 dage deres egne "indskolede" celler tilbage (i vaccinen).
 7. Kontrolundersøgelser og nye fremmøder skal drøftes – hos lægerne i praksisfællesskabet og hos patienternes andre læger.