Praxisgemienschaft

Kvalitetsstyring og retshenvinsinger

God kvalitet og konstante forbedringer er vigtig for vores patienter. Der for har vi oprettet et kvalitetsstyringssystem til praksisfællesskabet, der understøtter os heri – i laboratoriet og i den direkte kontakt med vores patienter.

Cellebaserede immunterapeutika er lægemidler og underligger som sådanne indenfor rammerne af deres produktion - samt de tilhørende lokaliteter- strenge kontroller.

Vores clean room laboratorium er GMP-certificeret som produktionssted. Det omfatter et kvalitetssikringssystem, der også gælder for den farmaceutiske industri.

Love, nationale og europæiske direktiver og retningslinjer indgår i vores kvalitetsstyringssystem. Repræsentanterne for vores kvalitetsstyring er i dialog med medarbejderne og ansvarlige for den løbende bearbejdning og optimering af systemet.

I henhold til transfusionsbestemmelser er Fr. Dipl. med. Ute Leib indsat som specialist i transfusionsmedicin for Praxisgemeinschaft für Zelltherapie Duderstadt GmbH & Co. KG

Derudover kontrolleres vi jævnligt af de tilsynsførende myndighederne. Vores tilsynsførende kontrolmyndigheder er: