Loading…

Praksisspektrum

Praksisfællesskabets læger gennemfører cellebaserede immunterapier, som præsenteres nærmere her på vores webside. De udgør fællesnævneren, som har ført os sammen til Praxisgemeinschaft für Zelltherapie (Praksisfællesskabet for celleterapi).

Ved kræftsygdomme anvendes behandlinger med dendritceller (DC). Der anvendes tolerogene makrofager (TOM) til understøttende behandling efter transplantationer og ved autoimmunsygdomme. Ved degenerative lidelser på grund af indvirkning fra immunsystemets side anvendes regenerative makrofager (REM).

I medicinen anvendes de dyre lokaler og faciliteter til diagnostik og behandling ofte af flere af lægerne sammen for at reducere omkostningerne og for at gøre forholdene i disse lokaliteter tilgængelige for flest mulige patienter.

Et kendt eksempel er operationsstuerne på sygehuse, der - ligesom vores clean room laboratorium - bruges af læger fra forskellige fagområder.

Cellebaserede immunterapier hører til de " nyere behandlingsformer". Omgangen med dem reguleres ikke, som ved andre tværfaglige behandlingsprincipper via kendte retningslinier, som f.eks. smertebehandling er underlagt. De er underlagt deres helt egne retningslinjer og forordninger og kræver en særlig godkendelse fra de tilsynsførende myndighedernes side.

I denne forbindelse har lægerne i praksisfællesskabet en personbunden tilladelse til at producere somatiske celleterapeutika i henhold til den tyske lægemiddellovs § 13, stk. 1, hvilket gør det muligt for dem at behandle patienter med cellebaserede immunterapier.

Det betyder, at patienter kan henvende sig til enhver af lægerne i praksisfællesskabet, uafhængigt af dennes speciale, for at informere sig om vores behandlingsspektrum og blive behandlet inden for disse rammer.